Kontakt

Kaytak s.r.o
Chudenicka 1059/30 Hostivar
102 00 Praha 10
Tel. kontakt: 0944 778 343
E-mail: info@mobilon.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu: SK86 1100 0000 0029 4407 9421

Sídlo společnosti: 

Kaytak s.r.o
Chudenicka 1059/30 Hostivar
102 00 Praha 10

Tel. kontakt: 
0944 778 343

E-mail: info@mobilon.sk

Reklamácie , odstúpenie od zmluvy, dokumentáciu a pod. Pred zaslaním tovaru Vás poprosíme o informovanie vopred na e-mail: info@mobilon.sk alebo tel. č.: 0944 778 343

Vás poprosíme posielať na adresu :

Kaytak s.r.o
Národná 3
010 01  Žilina